Til info: reservasjon av møterom, Alrek helseklynge

Bookingsystemet for møterommene på Alrek er nå oppdatert slik at studentene kun kan reservere møterom på displayet utenfor møterommene samme dag.

Vi minner også om at det er viktig å avbestille bookede møterom dersom man likevel ikke har behov for disse.