Plastnettverket

Plastnettverket ved UiB samler fagmiljøene på tvers av alle fakulteter for å jobbe med problematikken rundt plastforurensing.

Fokus ligger i plast i havet. Plastnettverket vil bidra inn mot universitetet sitt arbeid med FNs bærekraftmål 14, Liv under vann, hvor plastforurensing er et viktig tema.

Kjernespørsmål handler om tilstedeværelse, spredning og effekter av plast og mikroplast, samt den medisinske, juridiske og  samfunnsvitenskapelige forskningen omkring plastproblematikken.

Utdanning, forskning og innovasjon skal bidra til problemløsning. Bredden av universitetet sine fagområder vil bidra med forskningsbasert kunnskap om alt fra påvirkning på marine organismer og økosystemer, helsemessige konsekvenser til ny teknologi og juridiske problemstillinger globalt.

Plastnettverket vil være en arena for å kommunisere og dele relevant informasjon, og en møteplass i form av workshops og seminarer der vi kan skape gode diskusjoner omkring plastproblematikken.

Du kan møte Plastnettverket på Folkefest på Marineholmen 18 september.

Alle forskere, studenter og andre ansatte som er interessert i plastproblematikken er velkomne til nettverket. Ta kontakt med Odd André Karlsen eller Susanna Pakkasmaa!