Praxeologi-aktiviteter

Forskningsgruppen Praxeologi er nedlagt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, men fortsætter alle aktiviteter:

  • PRAX seminarier
  • PRAXlæsegruppe
  • PRAXkonferencer
  • PRAXtidsskrift ved UiB
  • PRAX internationale netværk

Alle er velkomne til at deltage i alt. Interesserede kan melde sig til hjemmesiden som opdateret succesivt

Se nærmere info: www.praxeologi.wordpress.com og hvilke som kan kontaktes for respektive aktiviteter.