Utlysing av priser: 15. sept – ung forsk & HelseVest

Pris til ung forsker

Dette er en felles pris for institusjonene som inngår i Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon: Helse Vest RHF, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Fristen for å melde kandidater er 15. september.

Les mer i retningslinjene for prisen.

 

Helse Vests forsknings- og innovasjonspriser

Helse Vest RHF deler hvert år ut to priser: En forskningspris og en innovasjonspris. Fristen for å melde kandidater er 15. september.

Les mer i retningslinjene for prisene.