Nominasjon Nasjonalforeningen for folkehelsens – Demensforskningspris 2022

Følgende skjema må brukes for å nominere kandidater til Demensforskningsprisen. Se her for informasjon om gjeldende kriterier.

Skjema og tilhørende vedlegg sendes til forskning@nasjonalforeningen.no innen 1. oktober 2021.

Skjema: Nominasjonsskjema_demensforskningspris_2022_Nasjonalforeningenforfolkehelsen

Mer info: Demensforskningsprisen