Åpent møte om forskning og personvern 5. nov

Åpent møte: Kan forskningsetikk og personvern tøyes, når mye står på spill?

NSD – Norsk senter for forskningsdata og De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer til åpent møte i Universitetsaulaen i Bergen og digitalt.

For mer informasjon og påmelding: https://www.forskningsetikk.no/arrangementer/apent-mote-kan-forskningsetikk-og-personvern-toyes-nar-mye-star-pa-spill/