Highlights from IGS, UiB, MED, RCN … (April 2019)

Highlights of important info from different sources …

IGS

 

UiB

 

 

 

Plan S: (from Khrono):

Plan S: Viktig informasjon om åpen tilgang

MED

RCN

På Høyden / Khrono

Other

Kostbar kommisjon om utdanning (Bistandsaktuelt)

Horizon Europe – the next EU Research & Innovation Programme (2021-2027)

More from the EU