Stilling som administrasjonssjef ved IGS ledig

Siri Smith skal dessverre slutte som administrasjonssjef ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hun går over i ny stilling fra 1. september, og vi legger derfor opp til en rask og åpen prosess for å få på plass en ny administrasjonssjef innen den tid. Instituttet er i stor utvikling og flytter inn i Alrek helseklynge i august. Administrasjonssjefen er en svært viktig rolle, og jeg håper på dyktige, samarbeidsorienterte søkere som ønsker å delta i utvikling og nytenkning sammen med meg og ledergruppen ved instituttet.

Utlysningen finnes her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/188174/administrasjonssjef

Søknadsfrist er 15. juni

Kjenner dere noen som kan være riktig person og interessert i stillingen? Jeg er veldig takknemlig om dere vil spre denne informasjonen både i og utenfor UiB.

Dette er hva vi søker etter:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant administrativ erfaring frå UH-sektoren er ein føremon
 • Leiarerfaring er ein føremon
 • Gode digitale ferdigheiter
 • Gode samarbeidsevner
 • Vere strukturert og ha gode planleggingsevner
 • Erfaring med søknadsprosessar innan forsking er ein føremon
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne i båe målføre og engelsk

Vi søkjer ein person som

 • ønskjer å arbeide med administrasjon som støtter forsking, utdanning og innovasjon
 • ønskjer å vere med på å utvikle Alrek helseklynge
 • har evne til å involvere og motivere
 • har stor grad av sjølvstende og er løysingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har god digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • likar å jobbe med og har erfaring med endringsprosessar og omstilling
 • likar å jobbe i eit hektisk miljø med stort spenn i arbeidsoppgåver