Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler?
Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering.

Dersom du i 2020 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert, må du melde kanalen inn til vurdering.
Fristen for innmelding av publiseringskanalar er 30. november 2020.


Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers? Publications registered in Cristin must be in a publication channel on level 1 or 2 in order to give credit in the NVI reporting.

If you in 2020 have published in a channel (journal, series, publishers) not registered, you submit the channel for assessment. The deadline for submission of publication channels is November 30 2020.