Rapportering av 2020 publikasjoner

Se vedlagte brev fra MED om rapportering av publikasjoner og gjeldene frister. Legg merke til disse to fristene under:

– Forskerne har sjekket at deres vitenskapelige publikasjoner for 2020 er registrert i Cristin og lastet opp fulltekst av alle vitenskapelige artikler. 31. januar 2021
– Sampublikasjoner mellom to eller flere norske institusjoner er registrert, kontrollert og godkjent. Tvistesaker må meldes innen 1. mars. 21. februar 2021

 Rapporteringsinstruksen med krav og frister er tilgjengelig fra Cristin

For mer informasjon, se vedlagte brev.