Fra Forskningsgruppe i praxeologi – seminar 5. mai

INVITASJON TIL ZOOM – SEMINAR

FORSKINGSGRUPPA PRAXEOLOGIONSDAG VED UIB

Tid: 5. mai 2021, klokka 9-15

09.00 -13.00    Master- og ph.d. framlegg
  Studenten sitt namn Tema Utdanning   Vegleiar
09.00 – 09.30 Marianne Giske Holvik Den symbolske makta i språk Ph.d,  helsefag, HVL

 

  A.Fagertun

R. Horne

O. Førland

F. Jacobsen

09.30 – 09.40 Marit Grødem Heimesjukehus for barn og unge Master i klinisk spl. HVL   R. Horne

 

09.40 – 09.50 Bjørn Jochimsen Utforming av operasjonsavdeling Master i klinisk spl. HVL

 

  J. Boge
09.50 – 10.00 Linn Rognaldsen Losnegård Tildekking av hår på operasjonsavdelinger Master i klinisk spl. HVL

 

  J. Boge
10.00 – 10.20 PAUSE        
10.20 – 10.30 Astrid Bergseth Ivaretaking av intensivsjukepleiaren Master i klinisk spl. HVL

 

  J. Boge
10.30 – 10.40 Lene Therese Jacobsen

Jannicke Møgster

Lystgass i behandling av barn Master i klinisk spl. HVL

 

  R. Horne

 

10.40-10.50 Annikken Skog NIDCAP Master i klinisk spl. HVL

 

  R. Horne

 

10.50 – 11.00 Lene Andreassen Ivaretaking av intensivsjukepleiaren Master i klinisk spl. HVL

 

  J. Boge
11.00 – 11.30 PAUSE        
11.30 – 12.00 Yngvild Brandser Alvsåker Homa Academicus perspektiv på omsorgsteknologi/alarmsentralar Ph.d. helsefag, UIB

Sjukepleievitskap

 

  K.A. Petersen

J. Boge

G. Ågotnes

F. Jacobsen

12.00 – 12.30 Charlotte Nilsen Overføring av pasientar med lungekreft frå spesialist- til kommunehelsetenester Ph.d. VID   T. Oxholm

G.-B Samdal

S. Ellingsen

G. Ågotnes

12.30 – 12.40 Anne Kristine Nygård Analyser av mastergradar spl. vit. Master i helsefag, UIB

Sjukepleievitskap

  K.A .Petersen

 

12.40– 13.00 PAUSE        
13.00 – 15.00 Praxeologiske analysestrategier

Professor Karin Anna Petersen, UIB og professor Jeanne Boge, HVL, innleier. Deretter drøftar me praxeologiske analysestrategiar med utgangspunkt i studentane sine master- og ph.d studiar.