MED inviterer til å søke om merittert undervisningsstatus

Vedlagt finner dere utlysning for 2021 der MED inviterer sine undervisere til å søke om å bli tildelt merittert undervisningsstatus.

Merittert status tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Søknadsfrist er 1. oktober 2021.